Thuật ngữ Exact match

Exact match là gì?
Không như thuật ngữ Phrase match và Broad match, thuật ngữ Exact match là sự kết hợp một cách chính xác từ khoá trong quảng cáo Google AdWord. Thông qua đó cho phép quảng cáo của bạn hiển thị cho những tìm kiếm khớp hoàn toàn với cụm từ chính xác trên bảng kết quả tìm kiếm của Google so với truy vấn của người dùng.

Đào tạo SEO Seva Việt Nam
Nếu như với Phrase Match, quảng cáo trên Google của bạn sẽ hiển thị với những từ và cụm từ đứng trước, sau từ khóa mà bạn chọn thì với Exact Match thì quảng cáo Adwords của bạn chỉ hiển thị khi người dùng nhập chính xác từ khóa mà mà bạn chọn.

Đào tạo SEO Seva- nơi cập nhật những kiến thức mới nhất về SEO mà bạn khó có thể tìm được ở nơi khác.

Vui lòng truy cập link này để liên hệ với đào tạo SEO Seva!