Category: TIN TỨC

Đào tạo SEO Seva

Thuật ngữ Entry page

Entry page là gì? Thuật ngữ Entry Pages Là trang mà người dùng bắt đầu truy cập vào đầu tiên trên website của bạn, Entry Pages cũng có thể là trang chủ hoặc trang con. …
Đào tạo SEO Seva Việt Nam

Thuật ngữ Exact match

Exact match là gì? Không như thuật ngữ Phrase match và Broad match, thuật ngữ Exact match là sự kết hợp một cách chính xác từ khoá trong quảng cáo Google AdWord. Thông qua đó …